Tak se nám kroužky natolik rozrostly a místy až propojily, že jim staré, samostatné stránky už přestaly stačit. Nový, společný web se pokouší horizont tvořivých činností představit v lepších souvislostech.

Bohužel zde představujeme některé technické vybavení školy právě teď, kdy zrovna není nic platné. Snad vám alespoň tyto nové stránky dopomůžou snáz najít programy a informace, které se na dálku zprostředkovat dají. Inspiraci nebo grafické materiály můžete zkusit najít v naší rovněž aktualizované historické galerii.

Zakoupením 3D tiskárny Průša Mini se možnosti obou kroužků značně rozšiřují. Modeláři nemusí lepit jen z papíru, jelikož si můžeme levně tisknout modely plastové. Na počítačovém kroužku se již roky věnujeme virtuální sochařině a nyní máme možnost si výrobky dokonce i zhmotnit.

Podle zájmu pořádáme i speciální hodiny, kdy si třeba při modelařině ukážeme úpravu modelů k tisku na počítači, nebo naopak s počítačovým kroužkem modelářsky završíme plastové zhmotnění digitálního designu.

3D tisk dnes vydatně lomcuje světem výtvarným i technickým, seznámení s touto technologií může být jen ku prospěchu. Více se dozvíte v příslušné kategorii v nabídce nahoře.

Počítačový kroužek se věnuje různým způsobům jak techniku využít tvořivě. Kreslíme, malujeme, modelujeme, navrhujeme interiéry, zkoušíme skládání a produkci hudby a věnujeme se i základům programování a elektroniky.

Programy, které používáme, jsou všechny zdarma a většinou i svobodně šiřitelné a upravitelné. Instalátory přímo od nás jsou přenosné verze, které se rozbalí do složky Dokumenty, takže jdou "nainstalovat" i s omezenými uživatelskými oprávněními. Pokud se vám z nějakého důvodu nevytvoří zástupce na ploše, najdete je ve složce Dokumenty/Prog_ZSKruty.

Ne všechny činnosti jsou kvalitně pokryty svobodným softwarem, citelné slabiny jsou především architektura a techické kreslení, v menší míře také střih videa.

Námi používaný a doporučovaný hardware je cenově dostupný, ale kvalitní a pokud možno také svobodný (nevázaný patenty nějaké konkrétní firmy). Není taková možnost na výběr vždy, ale pokud ano, většinou se vyplatí.

Svobodný hardware znamená například to, že si můžete díly podle schématu volně koupit a nejste omezeni na servis výrobce. Nejen svět počítačů teď s právem na opravy bojuje - zeptejte se třeba majitelů nových traktorů John Deere.