Základní škola Horní Kruty


Historie hornokrutské školy


Stručný přehled historie školyPřed rokem 1730 - dřevěná škola v sousedství fary

1731 až 1849 - zděná jednotřídní škola - č.p. 17

1849 až 1885 - dvoutřídní škola - č.p. 29 (jižní část dnešní budovy)

od roku 1885 - čtyřtřídní škola - přistavěno severní křídlo (současná podoba dnešní budovy)


do roku 1948 - Obecná škola

1949 až 1953 - Národní škola + Střední škola

1953 až 1961 - Osmiletá střední škola

1961 až 1976 - Základní devítiletá škola

1976 až 1983 - Základní škola (1. + 2. stupeň)

od roku 1983 - Základní škola (samostatný 1. stupeň)