Obvykle zarovnané a vyčištěné ilustrace z českých i zahraničních knih

Brehmův Život zvířat
Bezobratlí

1890-1920
(různá vydání)

Brehmův Život zvířat
Ryby

1890-1920
(různá vydání)

Brehmův Život zvířat
Obojživelníci

1890-1920
(různá vydání)

Brehmův Život zvířat
Plazi

1890-1920
(různá vydání)

Brehmův Život zvířat
Ptáci

1890-1920
(různá vydání)

Brehmův Život zvířat
Savci

1890-1920
(různá vydání)

Umělecké podoby
přírody
Ernst Haeckel
1892

Reichenbachia
ORCHIDEJE
1892


Himalájská flóra


Atlas hub
J.John
1907


Atlas botanický
Prof.Alexander Josef Bernard
1846

Atlas minerálů
Prof.Alexander Josef Bernard
1907

Joachim Barrande
Obrazové tabule trilobitů a dalších zkamenělin
1852-1881

Ostatky dřívějšího světa
James Parkinson
1833

Různé paleontologické ilustrace

Musee Entomologique
kniha třetí
1876


Motýlové
1898


Kapesní atlas
brouků a hmyzu


Velký atlas ptactva
1910


Užitečné ptactvo našeho domova
1898


Savci Severní Ameriky
John James Audubon
1845-1848

Britské ptactvo
Dřevoryty


Britští savciBritští plazi,
obojživelníci a ryby


Anatomie člověka (1831-51)
Jean-Baptiste Marc Bourgery
Nicolas Henri Jacob

Všeobecná encyklopedie
Larousse
1898

DĚJINY CIVILIZACE
Díl I
Prehistorický svět
1889

DĚJINY CIVILIZACE
Díl II
Starověk
1889

Archeologický výzkum
ve středních Čechách
1893


Vykpávky nekropole v Peru
1880Schliemannovy vykopávky
1891Příběh Alexandrův
Fred Mason
1894


Král Artuš
W. Russell Flint
1920

Windsorský hrad
E.W.Haslehust
1910


Pictures From Bohemia
Obrázky z Čech
1894


Romantická Francie
1820-1878


Theatrum Orbis Terrarum
atlas světa
1570


Různé historické mapy světa
Základní škola Horní Kruty 2017-2020, správce galerie: Richard Hermann