Savci Severní Ameriky

John James Audubon a synové

1845-1848

Přenos na kamenné desky k tisku:
W.E. Hitchcock a R. Trembly

Litografická úprava a tisk:
J.T. BowenZákladní škola Horní Kruty, správce galerie: Richard Hermann