Školní družina


Školní družina má ve školním roce 2020/2021 dvě oddělení s kapacitou 43 dětí.

Pobyt ve školní družině je pro žáky všech ročníků zdarma.

Školní družina poskytuje pestrou nabídku zájmových aktivit - výtvarných, rukodělných, sportovních, aj. - viz Plán ŠD pro školní rok 2020/2021 - v elektronické verzi (pdf) ZDE.

V rámci školní družiny pracuje (jako zájmový útvar - zdarma) kroužek angličtiny pro žáky prvního a druhého ročníku.

V době provozu školní družiny mohou žáci navštěvovat ještě kroužek počítačové kreativity a modelářský kroužek a kroužek hudební (výuka hry na kytaru).


Provoz ŠD

ráno od čtvrt na sedm do začátku vyučování
poledne stravování ve školní jídelně v budově MŠ
odpoledne po skončení vyučování do 16 hodin

Školní vzdělávací program pro školní družinu v elektronické verzi (pdf) ZDE.
Vnitřní řád školní družiny v elektronické verzi (pdf) ZDE.